Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy może przymus? została wyłączona

Audyt – przywilej, potrzeba czy może przymus?
Wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest dana firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży albo przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innych powodów, jednak zawsze musi to być realna wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia jednej formy prawnej w inną również będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje wartość bieżącą firmy pod konkretny cel. Wiele elementów można precyzyjnie i szybko wycenić opierając się o rynkowe ceny odpowiedników. Inne będą wymagały obliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia albo – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w skład firmowego majątku wchodzi także wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część majątku firmy. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, koncesje, patenty czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Aby oszacować trafnie niematerialne składowe majątku, potrzebna jest odpowiednia wycena firm prowadzona przez doświadczonych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.